สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมถ่ายทำข่าวของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม

   วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และนายณัฎฐ์วัฒน์ ศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสต้อนรับนักข่าวและทีมงาน ที่เดินทางมาถ่ายทำข่าวของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

    วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดมจะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี 2561

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองเดชอุดมจะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในเขต เริ่มขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 พ.ย. 61 เวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันเวลาราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-361-302 ต่อ 301 โทรสาร 045-361-169

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเดชอุดมในการประชุมจัดแผนร่าง แผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

    วันที่ 9 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคมเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเดชอุดมในการประชุมจัดแผนร่าง แผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดงานบุญมหาชาด บ้านชัยอุดม ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561

    วันที่ 9 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมพิธีเปิดงานบุญมหาชาด บ้านชัยอุดม ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

    เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561ร่วมสนุกสนานกับเกมส์ ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ตอบปัญหาชิงรางวัล การละเล่นต่างๆ การออกร้านนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และของรางวัลอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

    วันที่ 5 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมงานกิจกรรมสวัสดีปีใหม่  2561 ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วม มอบกระเช้าและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล และ ท้องถิ่นจังหวัด

    วันที่ 4 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบกระเช้าและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล และ ท้องถิ่นจังหวัด

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบกระเช้า เพื่อสวัสดีปีใหม่ แด่นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

    วันที่ 3 มกราคม 2561 พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมมอบกระเช้า เพื่อสวัสดีปีใหม่ แด่นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

สวัสดีปีใหม่ 2561

     สวัสดีปีใหม่ 2561

 อำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศ
 ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์
 สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง
 ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน
    นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2561
  2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดภายนอกอาคารของสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม
  3. รับมอบกระเช้าและปฏิทิน จากผู้จัดการธนาคารกรุงไทย และคณะ
  4. ร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม
  5. รับมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปฏิทิน เพื่อสวัสดีปีใหม่ จากผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  6. ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม
  7. ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเดชอุดม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 1 มกราคม 2561
  8. พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1
  9. พิธีเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  10. ต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. พร้อมคณะ