สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองเดชอุดม เตรียมผ้าห่มนวมเพื่อนำแจกผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาล

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้มอบหมายพนักงานป้องกันฯ เตรียมผ้าห่มนวมเพื่อนำแจกผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

มหกรรมเครือข่ายอีสาน “ฮักแพง แบ่งปัน ซ่อยสร้างสรรค์ ฮ้อยดวงใจสีเขียว”

วันที่ 20 ก.พ.58 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ นำผู้นำตัวแทนธนาคารขยะ 5 ศูนย์ ในตำบลคำน้ำแซบ เข้าร่วมกิจกรรม ฮักแพง แบ่งปัน ซ่อยสร้างสรรค์ ฮ้อยดวงใจสีเขียว ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี (ทสจ.อุบลราชธานี) เทศบาลเมืองเดชอุดม และคณะกรรมการเครือข่าย LA 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดงานรณรงค์มหกรรมเครือข่ายอีสานเพื่อเป็นการนำเสนอผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย LA 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายพหุภาคีและประชาชน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้ร่วมงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 800 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมเครือข่ายอีสาน “ฮักแพง แบ่งปัน ซ่อยสร้างสรรค์ ฮ้อยดวงใจสีเขียว”

ขอเชญิร่วมงาน

มหกรรมเครือข่ายอีสาน “ฮักแพง แบ่งปัน ซ่อยสร้างสรรค์ ฮ้อยดวงใจสีเขียว”

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน (อนุบาลเกมส์) ครั้งที่ 8

     เมื่อวันที่ 13 กุภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน (อนุบาลเกมส์) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองแสง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 12 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ โรงเรียนเวตวันวิทยา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ โรงเรียนเมืองเดช โรงเรียนเวตวันวิทยาราม โรงเรียนอนุบาลวรรวิไล โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดเวียงเกษม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและคณะ เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ นายกเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 5 มกราคม 2558 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและคณะ เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

วันที่ 5 มกราคม 2558 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองเดชอุดม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหาร และถือโอกาสรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558

วันที่ 1 มกราคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และชุมชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล

   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2558

     ด้วย บัดนี้ได้ถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุ่งท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาติต่าง ประจำปี 2558 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหารร่วมงานวันพ่อ ที่โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์
  2. โครงการอบรมกฎหมายหน้ารู้เพื่อประชาชนและชี้แจงแนวทางปฏิบัติการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก.
  3. เทศบาลเมืองเดชอุดม มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2557
  4. ขอเชิญชวนบริจาคพันธุ์สมุนไพร และร่วมปลูกเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรสาธิต พร้อมเปิดป้ายสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติในหลวง
  5. นายสมหมาย แสงสว่าง และนายสุริยา จันทะสิงห์ เข้ารับรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
  6. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เทศบาลเมืองเดชอุดมคัพ ครั้งที่ 16
  7. พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  8. ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557
  9. เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
  10. นายกฯ และคณะผู้บริหาร มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานประจำรถเทศบาลเพื่อนำไปปฏิบัติ