สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองเดชอุดม อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นคล้ายวันเกิด นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ในนามของสำนักปลัดเทศบาลขออำนาจพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง ดลบันดาลให้ท่านปลัดสุริยาพบแต่ความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการแข่งขันกีฬาชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ร่วมกันเข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาชุมชน ครั้งที่ 8 ประจำปี2558 "เดชอุดมชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกทบทวนแผนดับเพลิง ประจำปี 2558 เพื่อความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เป็นวันที่ 5 ของโครงการฝึกทบทวนแผนดับเพลิง ประจำปี 2558 เพื่อความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชน เข้าร่วมประชุมในโครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกทบทวนแผนดับเพลิง ประจำปี 2558 เพื่อความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เป็นวันที่ 4 ของโครงการฝึกทบทวนแผนดับเพลิง ประจำปี 2558 เพื่อความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกทบทวนแผนดับเพลิง ประจำปี 2558 เพื่อความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นวันที่ 2 ของโครงการฝึกทบทวนแผนดับเพลิง ประจำปี 2558 เพื่อความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกทบทวนแผนดับเพลิง ประจำปี 2558 เพื่อความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยนายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนแผนดับเพลิงประจำปี 2558 เพื่อความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมจะมีระหว่างวันที่ 8-26 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2558

โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 นั้น ได้เลื่อนจากวันที่ 2 มิถุนายน เป็นวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

งานทำบุญเลี้ยงพระและเจิมป้ายโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระและเจิมป้ายโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผุ้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัด,นายอำเภอเดชอุดม ร่วมงานโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดย จังหวัดอุบลราชธานี
  3. โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและ อสม.
  4. ประชุมโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและ อสม.
  5. มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2558
  6. นายสมหมาย แสงสว่าง นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
  7. พิธีบวงศรวงศาลปู่ตา โดยในงานพิธีปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมงานพิธี
  8. งานพิธีพุทธาภิเษกสมโภชองค์พระประธาน ประจำเทศบาลเมืองเดชอุดม
  9. ทำพิธีบวงสรวงศาลปู่ขาว พระพุทธรูปประจำเทศบาล และศาลพระพรหม พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
  10. ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการจัดกิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี 2558