สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เทศบาลเมืองเดชอุดมคัพ ครั้งที่ 2

การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เทศบาลเมืองเดชอุดมคัพ ครั้งที่ 2ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไปชาย ประชาชนภายในเขตอำเภอเดชอุดม  โดยได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 เป็นมาจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ......

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 18 มีนาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองเดชอุดมคัพ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 16 มีนาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล องค์กรหน่วยงานต่างๆ และชุมชน เข้าร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองเดชอุดมคัพ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจงานที่ ซอยอนุชิตกับโครงการวางคลองระบายน้ำรูปตัว U

เช้าวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ตรวจงานที่ ซอยอนุชิตกับโครงการวางคลองระบายน้ำรูปตัวU คืบหน้าไปมากกับเนื้องาน จนได้รับคำชมจากชาวบ้านตลาดว่า ท่านนายกสมหมาย แสงสว่างและคณะผู้บริหาร ใส่ใจ และผู้รับเหมาทำงานเร็วและเรียบร้อยดี

อ่านเพิ่มเติม...

มอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาล 31 ชุมชน จำนวน 400 ผืน

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาล 31 ชุมชน จำนวน 400 ผืน

อ่านเพิ่มเติม...

วางท่อระบายน้ำเสียรูปตัว U ที่ซอยอนุชิต ในชุมชนบ้านตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม ดำเนินงานวางท่อระบายน้ำเสียรูปตัว U ที่ซอยอนุชิต ในชุมชนบ้านตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยดังกล่าว คุณแม่สนานและคุณพ่อวีระเทพ ฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีสมหมาย แสงสว่างและคณะผู้บริหารเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเดชอุดม สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่และใช้เส้นทาง ซอยอนุชิต ในการสัญจรไปมา ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมหมาย แสงสว่าง นายกฯ จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ที่บ้านพักท่านนายก

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี และคุณนายแม่จิตตรี แสงสว่าง ได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันเกิด และเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2558 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ที่บ้านพักท่านนายก

อ่านเพิ่มเติม...

ใต้ถนนดินทรุดเป็นโพรงใหญ่ เทศบาลเมืองเดชอุดม ทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

วันที่ 9 มีนาคม 2558 ท่านนายกเทศมนตรีสมหมาย แสงสว่าง มอบหมายให้กองช่างงานโยธาเข้าซ่อมแซมถนนส่งศรี หน้าวัดแสงเกษม ซึ่งใหญ่พอสมควร เนื่องจากใต้ถนนดินทรุดเป็นโพรงใหญ่พอสมควรขณะนี้เทศบาลเมืองเดชอุดมกำลังเข้าทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่านเพิ่มเติม...

แก้ไขซ่อมแซมผิวการจราจรถนนบุญจันทร์บริเวณทางแยกธนาคารกสิกรไทยสาขาเดชอุดม

วันที่ 3 มีนาคม 2558 ท่านนายกเทศมนตรีสมหมาย แสงสว่าง มอบหมายให้เลขานุการนายกเทศมนตรีประวัติ ศรีพรรณาและกองช่างโยธาแก้ไขซ่อมแซมผิวการจราจรถนนบุญจันทร์บริเวณทางแยกธนาคารกสิกรไทยสาขาเดชอุดม ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2558

วันที่ 2 มีนาคม 2558 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ซึ่งจัดโดย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22
  2. การประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558
  3. เทศบาลเมืองเดชอุดม เตรียมผ้าห่มนวมเพื่อนำแจกผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาล
  4. มหกรรมเครือข่ายอีสาน “ฮักแพง แบ่งปัน ซ่อยสร้างสรรค์ ฮ้อยดวงใจสีเขียว”
  5. ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมเครือข่ายอีสาน “ฮักแพง แบ่งปัน ซ่อยสร้างสรรค์ ฮ้อยดวงใจสีเขียว”
  6. การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน (อนุบาลเกมส์) ครั้งที่ 8
  7. ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและคณะ เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ นายกเทศบาลเมืองเดชอุดม
  8. เทศบาลเมืองเดชอุดม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม
  9. เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558
  10. ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล