สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคให้ประชาชนในพื้นทีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และ นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคให้ประชาชนในพื้นทีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางอื่นๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล, หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, กรมการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณโรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 ) แก่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่อำเภอเดชอุดม

      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 ) แก่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเดินทางส่ง จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร ที่ย้ายเข้ารับตำแหน่งนักจัดการงานทั้วไป เทศบาลตำบลโซง

      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินทางส่ง จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร ที่ย้ายเข้ารับตำแหน่งนักจัดการงานทั้วไป เทศบาลตำบลโซง  

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560

      เทศบาลเมืองเดชอุดม  ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 รับสมัครระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม สนใจสอบถามรายละเอียด โทร 081-6699269 หรือ 081-9753357

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ มาตรวจเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ออกเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ออกเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเที่ยว "งานกาชาดอำเภอเดชอุดม" วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2560

        เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยว "งานกาชาดอำเภอเดชอุดม" วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2560 บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชมพิธีเปิดงานแสงสีเสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา คอนเสิร์ตจากศิลปิน เลือกซื้อสินค้า ของกินของใช้ เสื้อผ้าทันสมัย

     ตารางการแสดง
23 พฤศจิกายน 2560 "ปู - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์"
24 พฤศจิกายน 2560 วง "เฟลม" (Flame)
25 พฤศจิกายน 2560 "ลำไย ไหทองคำ"
26 พฤศจิกายน 2560 วง "ไม้ขีดไฟ" "เดย์ พงศ์ธร"
27 พฤศจิกายน 2560 วง "เก๋าซึม"
28 พฤศจิกายน 2560 "เต้ย อธิบดินทร์" "พร จันทพร" วง "มอซอ"
29 พฤศจิกายน 2560 "เนสกาแฟ ศรีนคร

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมซักซ้อมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในสถานศึกษา ของ รร.อนุบาลฯ และศูนย์เด็กฯในสังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม

        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม เรียกประชุมซักซ้อมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในสถานศึกษา ของ รร.อนุบาลฯ และศูนย์เด็กฯในสังกัด เพื่อให้สอดคร้องคำสั่งตามหนังสือสั่งการของกรมฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันของสถานศึกษา รร.อนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์เด็กฯ ในสังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันของสถานศึกษา รร.อนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์เด็กฯ ในสังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ประจำปี 2560

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ประจำปี 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเดชอุดม โทร 045361302 หรือคุณอนุรักษ์ 0822178411 หรือ http://www.detudomcity.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
  2. ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ของเทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ 2562
  3. โครงการ Big Cleaning Day อุบลเมืองสะอาด
  4. ร่วมพิธีส่งมอบโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
  5. การประชุมซักซ้อมเตรียมการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 กองการศึกษาฯ
  6. ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
  7. ร่วมงานพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดเวตวันวิทยาราม และอัญเชิญถุงเถ้าดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ท่าน้ำวัดแสงเกษม
  8. ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ วัตเวตวันวิทยาราม
  9. เทศบาลเมืองเดชอุดม นำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ( ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560) รับความช่วยเหลือเบื้องต้น
  10. ร่วมประชุมชี้แจง และซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัตเวตวันวิทยาราม อำเภอเดชอุดม