สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด นางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ และกระทงเล็ก งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

     วันที่ 20 กันยายน 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด นางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ และกระทงเล็ก งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย เนื่องจากฝนที่ตกหนักและลมแรง ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านประชาชน จึงลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย เนื่องจากฝนที่ตกหนักและลมแรง ของเมื่อคืนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หากมีแต่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุลมแรง และบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบให้มายื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเทศบาลในวันและเวลาราชการ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระราชวังดุสิตมหาปราสาท และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปทุมธานี

     เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระราชวังดุสิตมหาปราสาท และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ซื้อเสื้อ อัตลักษณ์ โรงพยาบาล เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ราคาตัวละ 159 บาท (ไม่หักต้นทุน)

     ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ซื้อเสื้อ อัตลักษณ์ โรงพยาบาล เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ราคาตัวละ 159 บาท (ไม่หักต้นทุน) ท่านที่สนใจซื้อได้ที่ร้านค้าโรงพยาบาล อยู่ตรงข้ามห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ หรือสั่งซื้อได้ที่ 045-361133-4 ต่อ 133 หรือ 251 หรือ 087-2551621

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการส่งแฟ้มประเมิน ผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบเดือน ตุลาคม 2560

     วันที่ 14 กันยายน 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม จัดประชุมชี้แจงการส่งแฟ้มประเมิน ผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบเดือน ตุลาคม 2560 รร.อนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กฯ ในสังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560

    วันที่ 14 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดมจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุระ

   

    วันที่ 13 กันยายน 2560 พ.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมโครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ประจำปี 2560

   

    วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)จำนวน 13,205 ดอก ให้แก่อำเภอเดชอุดม เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   

    วันที่ 11 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดมได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)จำนวน 13,205 ดอก ให้แก่อำเภอเดชอุดม เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยจัดประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็กและประกวดนางนพมาศ ปรจำปี 2560

   

     วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยจัดประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็กและประกวดนางนพมาศ ปรจำปี 2560 โครงการแรกของปีงบประมาณใหม่ 2561

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม
  2. ร่วมการประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564)
  3. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตเทศบาล (ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ยอดโดม) ณ แก่งลำดวน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
  4. ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน 2560
  5. ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ที่สถานที่อ่านหนังสือ ประจำสถานศึกษา
  6. มอบแผงกั้นจราจร และกรวยส้ม ให้กับสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมเพื่อนำไปใช้งานด้านการจราจรต่อไป
  7. ประชาสัมพันธ์บอร์โทรศัพท์ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม
  8. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี
  9. เข้าระงับเหตุไฟไหม้ร้านศูนย์เด็ก เก็บอุปกรณ์ของเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียน ข้างธนาคารกรุงศรีฯ
  10. รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ