สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 2560

     วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และ นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมประชุมนายกและปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าให้การตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

     วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ศบภ.นพค.56ฯ จำนวน 12 นาย , รยบ.บรรทุกเทท้าย 1 คัน , เรือ 1 ลำ เข้าให้การตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ และการเดินทางไป-มาระหว่างหมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.ตบหู อ.เดชอุดม เนื่องจากถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเส้นทาง บ้านคำสำราญ - บ้านโพธิ์ไทร ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่า 2-3 วัน เส้นทางระหว่างหมู่บ้านรถจะใช้สัญจรได้ตามปกติ

อ่านเพิ่มเติม...

ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวชุมชนแดนเกษม ที่ประสบเหตุน้ำท่วม และพักพิงอยู่ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเมืองเดช

   วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเดชอุดม ตั้งจุดบริการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของเทศบาลเมืองเดชอุดม และออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวชุมชนแดนเกษม ที่ประสบเหตุน้ำท่วม และพักพิงอยู่ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเมืองเดช

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่กับ จนท.ปกครอง และสมาชิก อส.อ.เดชอุดม ที่ 5 ลงพื้นที่ สำรวจ ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ณ ตำบลตบหู

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม  สั่งการให้เจ้าหน้าป้องกันเทศบาลเมืองเดชร่วมลงพื้นที่กับ จนท.ปกครอง และสมาชิก อส.อ.เดชอุดม ที่ 5 ลงพื้นที่ สำรวจ ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ณ ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับน้ำจาก อำเภอน้ำยืน นาจะหลวย และบุณฑริก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีมอบยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมพิธีมอบยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดเวตวันวิทยาราม

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดเวตวันวิทยาราม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดกิจกรรม "Big Cleanning Day" และ ถวาย ภัตตาหารเพล ณ วัดเวตวันวิทยาราม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยจัดกิจกรรม "Big Cleanning Day" และ ถวาย ภัตตาหารเพล ณ วัดเวตวันวิทยาราม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัตเวตวันวิทยาราม

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัตเวตวันวิทยาราม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนา"สุจริตธรรมกถา"เฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนา"สุจริตธรรมกถา"เฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ วัตเวตวันวิทยาราม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

   วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ณ วัดศิริมงคล ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สำรวจพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง และร่วมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม
  2. รวมภาพบรรยากาศ การร่วมทำกิจกรรมโครงการการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ประจำปี 2560
  3. พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การสร้างความปลอดภัยทางน้ำ) ประจำปี 2560
  4. ออกเฝ้าระวังและสำรวจพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง น้ำรอระบาย บริเวณถนนประชาศิริ บ้านตลาด และตรวจวัดระดับน้ำที่สะพานลำน้ำโดม
  5. รับมอบดอกไม้จันทน์ จากชุมชนตลาด 1 มอบดอกดารารัตน์ และดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมโครงการกับทางเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 3000 ดอก
  6. สำรวจพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง น้ำรอระบาย บริเวณบ้านชัยอุดม
  7. มอบรางวัลแด่คณะผู้จัดทำต้นเทียนโบราณ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม จากประกวดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
  8. ร่วมงานแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมถวายพ่อแห่งแผ่นดิน
  9. ร่วมงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  10. ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ จากวัดเมืองเดช เพื่อเดินทางเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560