สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม นายประวัติ ศรีพรรณา เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการในสังกัดทุกท่าน เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ และคณะผู้บริหาร มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานประจำรถเทศบาลเพื่อนำไปปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา15.00 น. นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมและคณะผู้บริหาร มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานประจำรถเทศบาลเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

 

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม

เรื่อง  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

********************************************

 

     ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรือง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามแบบแปลนเลขที่ ช 03/57 วงเงินงบประมาณ 650,000.- บาท (-หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราคากลาง 659,000.- บาท (-หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3-13  พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัด ชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษฎร) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอานาฬิกา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัด เป็นเกณฑ์

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท ไดที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-13  พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 404 ในวันเวลาราชการ

 

 >>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<<<

 

 

 

เทศบาลเมืองเดชอุดม ต้อนรับ รองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยนายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้มีโอกาสต้อนรับ นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการเปิดใช้บ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบให้เทศบาล และ อบต.กลาง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม สภากาแฟอุบลราชธานี ประจำปี 2557

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร และนายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม เข้าร่วมการประชุม สภากาแฟอุบลราชธานี ประจำปี 2557 เพื่อพบปะสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญงานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงเกษม

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้เข้าร่วมทำบุญงานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม เข้าร่วมงานพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 ณ บริเวณมณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม สำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ ตลาดสดเทศบาล1

นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการสำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ ตลาดสดเทศบาล1

อ่านเพิ่มเติม...

ส่งมอบป้ายและเครื่องหมายจราจร ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ส่งมอบป้ายและเครื่องหมายจราจร ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม เพื่อใช้ดำเนินการในส่วนของงานจราจรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดมร่วมปฏิบัติการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

 นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสมหมาย แสงสว่าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลร่วมปฏิบัติการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
  2. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันตำรวจแห่งชาติ ณ สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม
  3. งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  4. เทศบาลเมืองเดชอุดมต้อนรับ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ พร้อมคณะ
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น
  6. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกรียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  7. โครงการชาวอุบลราชธานีรวมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี ประจำปี 2557
  8. งานเลี้ยงตอนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
  9. พิธีทำบุญมหาสังฆทาน ณ วัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  10. งานบุญสังฆทาน ณ วัดศิริสารคุณ บ้านตลาด บ้านศรีอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี