สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม

   

      วันที่ 9 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมสังเกตุการณ์ โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อเป็นเสียงให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564)

   

      เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองเดชอุดม ประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตเทศบาล (ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ยอดโดม) ณ แก่งลำดวน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

   

      วันที่ 8 กันยายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะเยาวชนในเขตเทศบาล (ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ยอดโดม) ณ แก่งลำดวน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน 2560

   

      วันที่ 8 กันยายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย พ.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ที่สถานที่อ่านหนังสือ ประจำสถานศึกษา

   

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ที่สถานที่อ่านหนังสือ ประจำสถานศึกษา รร.อนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

มอบแผงกั้นจราจร และกรวยส้ม ให้กับสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมเพื่อนำไปใช้งานด้านการจราจรต่อไป

   

     วันที่ 6 กันยายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองเดชอุดม ส่งมอบแผงกั้นจราจร และกรวยส้ม ให้กับสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมเพื่อนำไปใช้งานด้านการจราจรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์บอร์โทรศัพท์ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม

   

    เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์บอร์โทรศัพท์ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-4536-2778 สถานีดับเพลิงหลัก สามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเบอร์ 0-4525-1273 สถานีดับเพลิงย่อย สามารถติดต่อได้หลังเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี

   

    เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี เข้าศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยท่าน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายณัฎฐวัฒน์ ศรีสังวาลย์ เป็นผู้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าระงับเหตุไฟไหม้ร้านศูนย์เด็ก เก็บอุปกรณ์ของเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียน ข้างธนาคารกรุงศรีฯ

   

    วันที่ 2 กันยายน 2560 งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองเดชอุดม เข้าระงับเหตุไฟไหม้ร้านศูนย์เด็ก เก็บอุปกรณ์ของเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียน ข้างธนาคารกรุงศรีฯ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ประเมินความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ 100,000 บาท นายสมคิด แก้วรักษา มาถึงที่เกิดเหตุรับว่า เป็นอาคารที่ตนเองเช่า เก็บอุปกรณ์ ส่วนสาเหตุรอทางพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

   

     ประชาสัมพันธิ์ การเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สมัครได้ที่ว่าการอำเภอที่ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นั้นได้ สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 กันยายน 2560 สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม (งานถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2560
  2. ขอเชิญผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ มาแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม
  4. ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
  5. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกวด "อำเภอสะอาด" ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง ประชารัฐ ระยะที่ 1 (2559 - 2560) ณ ห้องประชุมศรีสุระ
  6. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการรู้ทันป้องกันเอดส์ ณ ห้องประชุมศรีสุระ
  7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเดชอุดม ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดหนอนแมลงโรงเรียนบ้านหนองแสง
  8. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬารักบี้ 7 คน โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อ.เดชอุดม ตัวแทนของ จ.อุบลราชธานี
  9. ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
  10. เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติชัย คำแสนราช นักกีฬาตะกร้อชินลง เหรียญทอง และเหรียญเงิน ซีเกมส์ครั้งที่ 29