สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและชุมชน ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

     วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย พ.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวชุมชนที่รวมพลังจิตอาสาประชาชน แม่ค้าในชุมชน หมู่ 24 ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

     วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวชุมชนที่รวมพลังจิตอาสาประชาชน แม่ค้าในชุมชน หมู่ 24 ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

    เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

   วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลาตั้งแต่ 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

   วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. ร่วมชมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่วัดเมืองเดชเพื่อเดินทางไปร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.00 น. เชิญชมขบวนแห่ต้นเทียนโบราณแต่ละคุ้มวัดในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม เริ่มต้นจาก บริเวณหน้า ธ.กสิกรไทย ไปตามถนนประชา จนถึงสนามกีฬาชุมชนหนองแสงใต้

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมชมและมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจช่างทำต้นเทียนโบราณตามคุ้มวัดต่างๆในเขตเทศบาล 7 คุ้มวัด

    วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางเยี่ยมชมและมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจช่างทำต้นเทียนโบราณตามคุ้มวัดต่างๆในเขตเทศบาล 7 คุ้มวัด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 2 และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 3

    วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมเปิดการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 2 และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา วัดเมืองเดช ที่จะนำต้นเทียนร่วมเข้าประกวดเทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2560

    วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา วัดเมืองเดช ที่จะนำต้นเทียนร่วมเข้าประกวดเทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล และประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดเมืองเดชอุดมเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์

    วันที่ 28 มิถุนายน 2560 พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดมกล่าวรายงาน ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก นางปรุงจิต จันทะสิงห์ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นางสาวกุศล บุญสุขเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทีมวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม และทีมวิทยากรอาสาสมัครจากคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานต้อนรับ ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยและคณะ ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม

    วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมงานต้อนรับ ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยและคณะ ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์) เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

    วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมงานกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 24 June 2017 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
  2. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย ณ .บ้านเลขที่ 154 หมู่ 8 อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ
  3. วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมงานพิธีเจิมเทียนพรรษา วัดเมืองเดช ที่จะนำต้นเทียนร่วมเข้าประกวดเทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล และประชาสัมพ
  4. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  5. โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน โดยศาลจังหวัดเดชอุดม ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม
  6. เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับกรมทางหลวง ขุดลอกคลอง บริเวณถนนประชาและ บริเวณแยกตลาดสดเทศบาล 1
  7. การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.)
  8. งานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา-อาชีพเด็กและเยาวชน (การพับผ้าและการผูกผ้า)
  9. ลงพื้นที่สำรวจที่น้ำท่วมขัง บริเวณบ้านตลาด และ บริเวณหน้าวัดแสงเกษม
  10. ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2560