สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560

      เทศบาลเมืองเดชอุดม  ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 รับสมัครระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม สนใจสอบถามรายละเอียด โทร 081-6699269 หรือ 081-9753357

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ มาตรวจเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ออกเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ออกเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเที่ยว "งานกาชาดอำเภอเดชอุดม" วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2560

        เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยว "งานกาชาดอำเภอเดชอุดม" วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2560 บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชมพิธีเปิดงานแสงสีเสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา คอนเสิร์ตจากศิลปิน เลือกซื้อสินค้า ของกินของใช้ เสื้อผ้าทันสมัย

     ตารางการแสดง
23 พฤศจิกายน 2560 "ปู - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์"
24 พฤศจิกายน 2560 วง "เฟลม" (Flame)
25 พฤศจิกายน 2560 "ลำไย ไหทองคำ"
26 พฤศจิกายน 2560 วง "ไม้ขีดไฟ" "เดย์ พงศ์ธร"
27 พฤศจิกายน 2560 วง "เก๋าซึม"
28 พฤศจิกายน 2560 "เต้ย อธิบดินทร์" "พร จันทพร" วง "มอซอ"
29 พฤศจิกายน 2560 "เนสกาแฟ ศรีนคร

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมซักซ้อมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในสถานศึกษา ของ รร.อนุบาลฯ และศูนย์เด็กฯในสังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม

        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม เรียกประชุมซักซ้อมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในสถานศึกษา ของ รร.อนุบาลฯ และศูนย์เด็กฯในสังกัด เพื่อให้สอดคร้องคำสั่งตามหนังสือสั่งการของกรมฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันของสถานศึกษา รร.อนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์เด็กฯ ในสังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันของสถานศึกษา รร.อนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์เด็กฯ ในสังกัด เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ประจำปี 2560

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ประจำปี 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเดชอุดม โทร 045361302 หรือคุณอนุรักษ์ 0822178411 หรือ http://www.detudomcity.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีนายอำเภอเดชอุดม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ของเทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ 2562

    เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ของเทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ Big Cleaning Day อุบลเมืองสะอาด

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนประชา เริ่มตั้งแต่แยกไปรษณีย์ จนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม ตามโครงการ Big Cleaning Day อุบลเมืองสะอาด

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมพิธีส่งมอบโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
  2. การประชุมซักซ้อมเตรียมการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 กองการศึกษาฯ
  3. ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
  4. ร่วมงานพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดเวตวันวิทยาราม และอัญเชิญถุงเถ้าดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ท่าน้ำวัดแสงเกษม
  5. ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ วัตเวตวันวิทยาราม
  6. เทศบาลเมืองเดชอุดม นำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ( ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560) รับความช่วยเหลือเบื้องต้น
  7. ร่วมประชุมชี้แจง และซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัตเวตวันวิทยาราม อำเภอเดชอุดม
  8. เทศบาลเมืองเดชอุดม และจิตอาสา ร่วมกันกวาด ทำความสะอาดถนน บริเวณหน้าหอนาฬิกา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  9. ร่วมพิธีส่งมอบหีบเพลิง ไฟพระราชทาน เพื่ออัญเชิญไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  10. ร่วมต้อนรับ พล.ต.ตร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ตรวจเยี่ยมสถานที่วางดอกไม้จันทน์ ของอำเภอเดชอุดม