สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีน้ำระบายไม่ทัน เมื่อเกิดฝนตกหนัก บริเวณถนนสถลมาร์ค (หน้าโลตัสเดชอุดม)

       วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีน้ำระบายไม่ทัน เมื่อเกิดฝนตกหนัก บริเวณถนนสถลมาร์ค (หน้าโลตัสเดชอุดม) โดยดำเนินการระบายน้ำออกจากบริเวณหน้าสำนักงานที่ดินเดชอุดม และขุดร่องน้ำให้น้ำไหลระบายได้สะดวกยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันทำความสะอาด ตามนโยบาย 5 ส บริเวณห้องใต้ดิน สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

       วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาด ตามนโยบาย 5 ส บริเวณห้องใต้ดิน สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ในการปรับปรุงห้องสมุดและวางแผนเตรียมรับ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ

        วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ในการปรับปรุงห้องสมุดและวางแผนเตรียมรับ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ พร้อมวางแผนเตรียมรับการประเมิน โรงเรียนพอเพียง ของ รร.อนุบาลฯ ในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับหมวดการทางเดชอุดม ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนำกระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าภายในบ้าน

        วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันฯร่วมกับหมวดการทางเดชอุดม ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนำกระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าภายในบ้าน หน้าโลตัสเดชอุดม ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง 

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจน้ำรอการระบาย บริเวณหน้าโลตัสเดชอุดม เพื่อป้องกันน้ำท่วม

       วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ สำรวจน้ำรอการระบาย บริเวณหน้าโลตัสเดชอุดม เพื่อป้องกันน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560 ครั้งที่1/2560

      วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยนายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560 ครั้งที่1/2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา 12 สิงหาคม 2560 กับชุมชนบ้านชัยอุดม

      วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา 12 สิงหาคม 2560 กับชุมชนบ้านชัยอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

      วันที่ 12 สืงหาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมการจัด เตรียมสถานที่จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเดชอุดม

      วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับท่านนายอำเภอเดชอุดมตรวจเยี่ยมการจัด เตรียมสถานที่จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จะลงพื้นที่ไปโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อรับยื่นเอกสารแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2561

       เทศบาลเมืองเดชอุดม แจ้งประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จะลงพื้นที่ไปโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อรับยื่นเอกสารแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2561 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เตรียมเอกสาร ดังนี้คะ

      1.ทะเบียนบ้าน
      2.บัตรประชาชน
      3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
      4.บัตรคนพิการ(กรณีเป็นผู้พิการ)
      5.ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน(กรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการ)
 เทศบาลจะอำนวยความสะดวกในการถ่ายสำเนาเอกสารให้ ขอให้ผู้สูงอายุเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม และผู้สูงอายุ ผู้พิการท่านใดสะดวกและอยู่ใกล้เคียงโรงเรียนผู้สูงอายุสามารถแสดงตนได้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
  2. โครงการ "ธอส.สร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ" จากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี
  3. ร่วมโครงการ "ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560
  4. จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้แก่เด็กๆ รร.อนุบาลเทศบาลฯ ในสังกัด
  5. ร่วมงานจัดพิธีมอบถุงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  6. ร่วมงาน "วันรพี" 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"
  7. ร่มกับวัดศิริสารคุณ จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560
  8. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด ให้กลับมาสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ดีเช่นเดิม
  9. โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560
  10. ตรวจเยี่ยม อาคารสถานที่และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใหม่สำหรับ นร.อนุบาล 1 และอนุบาล 2