สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "ธอส.สร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ" จากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และร่วมมอบเงินช่วยเหลือโครงการ "ธอส.สร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ" จากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี แด่ นายองอาจ มินดำ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการ "ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560

   วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน หน่วยงานรัฐ และชุมชน ร่วมโครงการ "ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจาก นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดมให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้แก่เด็กๆ รร.อนุบาลเทศบาลฯ ในสังกัด

    วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมดูแลการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้แก่เด็กๆ รร.อนุบาลเทศบาลฯ ในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานจัดพิธีมอบถุงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และ นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานจัดพิธีมอบถุงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยบ้านเรือนและที่ดินเพาะปลูกในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยพล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี และนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน "วันรพี" 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"

      วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมงาน "วันรพี" 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่มกับวัดศิริสารคุณ จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560

      วันที่ 4 สิงหาคม 2560  นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลกองการศึกษา เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่มกับวัดศิริสารคุณ จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ.วัดศิริสารคุณ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด ให้กลับมาสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ดีเช่นเดิม

      วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด ให้กลับมาสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ดีเช่นเดิม

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560

     วันที่ 3 สิงหาคม 2560 พ.ต.อ. พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยม อาคารสถานที่และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใหม่สำหรับ นร.อนุบาล 1 และอนุบาล 2

     วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยม อาคารสถานที่และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใหม่สำหรับ นร.อนุบาล 1 และอนุบาล 2 รร.อนุบาลฯ ในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  2. มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเดช
  3. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 2560
  4. เข้าให้การตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  5. ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวชุมชนแดนเกษม ที่ประสบเหตุน้ำท่วม และพักพิงอยู่ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเมืองเดช
  6. ร่วมลงพื้นที่กับ จนท.ปกครอง และสมาชิก อส.อ.เดชอุดม ที่ 5 ลงพื้นที่ สำรวจ ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ณ ตำบลตบหู
  7. ร่วมพิธีมอบยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
  8. ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดเวตวันวิทยาราม
  9. โครงการจัดกิจกรรม "Big Cleanning Day" และ ถวาย ภัตตาหารเพล ณ วัดเวตวันวิทยาราม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
  10. ร่วมถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัตเวตวันวิทยาราม