สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงจากซอยเจษฎา-ไปตามทางเทศบาล)

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดมมีความประสงค์จะดำเนินการตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงจากซอยเจษฎา-ไปตามทางเทศบาล) และเพื่อเป็นการเปิดเผยราคากลาง ตามทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เทศบาลเมืองเดชอุดมจึงขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ/จ้าง งานก่อสร้าง

 

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงจากซอยเจษฎา-ไปตามทางเทศบาล) กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ราคา 56,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<