สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนจันทวี (ช่วงจากถนนสนามม้า - สะพานลำห้วยตลาด)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนจันทวี (ช่วงจากถนนสนามม้า - สะพานลำห้วยตลาด) กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 7 เมษายน 2559 ราคา 698,000 บาท

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<