สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

สรุปผลการดำเนินงานการจัดศื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559 ของเทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     สรุปผลการดำเนินงานการจัดศื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 1-30 เดือนมิถุนายน 2559 ของเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<