สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยหนองหญ้าม้า 1) จำนวน 1 โครงการ

Share

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยหนองหญ้าม้า 1) ราคากลาง 653,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่ดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 25589 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ในวันและเวลาราชการ

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<