สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (1-30 ก.ย. 2559) เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

      เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2559 (1-30 ก.ย. 2559) เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<