สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม) จำนวน 6 ชุด เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม) จำนวน 6 ชุด เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 120,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 เป็นเงิน 119,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<