สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<