สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนะ 6 (ช่วงจากถนนรัตนะ - ไปตามซอยรัตนะ 6)

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนะ 6 (ช่วงจากถนนรัตนะ - ไปตามซอยรัตนะ 6) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 458,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 458,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<