สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดออกกำลังกลางแจ้ง จำนวน 5 รายการ

Share

          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดออกกำลังกลางแจ้ง จำนวน 5 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 500,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 497,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<