สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องใต้ดินอาคารสำนักงานเทศบางเมืองเดชอุดม

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องใต้ดินอาคารสำนักงานเทศบางเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 100,000  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<