สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560

Share

    วันที่ 14 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดมจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม