สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560

Share

      เทศบาลเมืองเดชอุดม  ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 รับสมัครระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม สนใจสอบถามรายละเอียด โทร 081-6699269 หรือ 081-9753357