สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560

Share

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยนายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม จากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ท่านผู้ว่าฯ และท่านนายอำเภอเดชอุดม นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการของเทศบาลเมืองเดชอุดมด้วย