สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลเมืองเดชคัพ ประจำปี 2560

Share

      เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลเมืองเดชคัพ ประจำปี 2560 รุ่นประชาชนทั่วไป สมัคร 1,500 บาท ค่าประกันทีม 1,000 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2544) สมัคร 1,000 บาท ค่าประกันทีม 500 (รับรุ่นล่ะ 16 ทีม ) ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2560 ณ ลานกีฬาศูนย์การเรียนรู้และสารสนเทศ เทศบาลเมืองเดช