สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุระ

Share

   วันที่ 22 ธันวาคม 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเวศ มณีภาค เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ