สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. พร้อมคณะ

Share

  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. พร้อมคณะ และ นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรณีบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองเดชอุดม ณ บ้านกลาง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี