สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

รับมอบกระเช้าและปฏิทิน จากผู้จัดการธนาคารกรุงไทย และคณะ

Share

    วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย และคณะ มอบกระเช้าและปฏิทิน เพื่อสวัสดีปีใหม่ แด่นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม