สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

Share

    เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561ร่วมสนุกสนานกับเกมส์ ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ตอบปัญหาชิงรางวัล การละเล่นต่างๆ การออกร้านนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และของรางวัลอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม