สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ร่วมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Share

    วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน