สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ร่วมถ่ายทำข่าวของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

   วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และนายณัฎฐ์วัฒน์ ศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสต้อนรับนักข่าวและทีมงาน ที่เดินทางมาถ่ายทำข่าวของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม