สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ร่วมประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Share

      วันที่ 24 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และนายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม เดินทางไปร่วมประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์