สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน "อนุบาลเกมส์" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

Share

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ และชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน "อนุบาลเกมส์" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทร