สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ร่วมงานโครงการอบรมประวัติชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อจัดการศึกษา กศน.4G

Share

   วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมงานโครงการอบรมประวัติชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อจัดการศึกษา กศน.4G โดยมี นายอำนวย ทองรินทร์ ปลัดอำเภอเดชอุดมฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม