Print this page

โครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม