Hot News :

มอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาล จำนวน 37 ราย

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ