งานพิธีอัญเชิญพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมจากวัดเมืองหลวงเก่า มายังวัดเวตวันวิทยาราม เพื่อทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตร์ (เย็น) ในเย็นวันนี้ ณ วัดเวตวันวิทยาราม

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายณัฏฐ์วัฒน์ ศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมงานพิธีอัญเชิญพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมจากวัดเมืองหลวงเก่า มายังวัดเวตวันวิทยาราม เพื่อทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตร์ (เย็น) ในเย็นวันนี้ ณ วัดเวตวันวิทยาราม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ