ติดตามเราบน Facebookการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน


การแข่งขันกีฬาฟุดบอล 7 คน เทศบาลเมืองเดชอุดมคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2556 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเดชอุดมคัพ ครังที่ 6 ประจำปี 2556 ขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเดชอุดมคัพ ครั้งที่ 6 ประัจำปี 2556