สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

Share

     การประกวดกระทงใหญ่ และการประกวดกระทงใหญ่และกระทงเล็ก 12หมู่บ้าน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 รางวัลชนะเลิศกระทงกระทงใหญ่ ได้แก่ บ้านหนองแสงเหนือ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านหนองแสงกลาง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านเวียงเกษม และบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 จากทีมงานของเทศบาลเมืองเดชอุดม

 

  

 

"สร้างชุมชนให้รุ่งเรือง พัฒนาเมืองให้น่าอยู่"
เราคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ร่วมกับพี่น้องทุกท่าน เราจะมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง
เพื่อสร้างชุมชนเมืองเดชของเราให้รุ่งเรืองและน่าอยู่...
เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่ AEC
 
แนะนำเทศบาล
   ขอเชิญท่านรับชมวีดีทัศน์ บรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
Prev Next
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

29-04-2559 Hits:4

 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กฯในสังกัด

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา การศึกษาของศูนย์พัฒ…

29-04-2559 Hits:4

พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

28-04-2559 Hits:7

ร่วมงานพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ใก้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร่วมงานพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ใก้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

27-04-2559 Hits:6

งานวันเทศบาล ประจำปี 2559 ของเทศบาลเมืองเดชอุดม

งานวันเทศบาล ประจำปี 2559 ของเทศบาลเมืองเดชอุดม

24-04-2559 Hits:6

 ร่วมงานพิธีบูชาศาลปู่ตางานพิธีบูชาศาลปู่ตา และยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ร่วมงานพิธีบูชาศาลปู่ตางานพิธีบูชาศาลปู่ตา และยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้…

23-04-2559 Hits:16

ร่วมงานพิธีเปิดการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1

ร่วมงานพิธีเปิดการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่…

21-04-2559 Hits:11

 ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ณ ห้องประชุมศรี…

19-04-2559 Hits:12

 ร่วมกันสรงน้ำขอพรพระพุทธรูป ที่เคารพนับถือประจำกองฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กฯ และศาลปู่ขาว

ร่วมกันสรงน้ำขอพรพระพุทธรูป ที่เคารพนับถือประจำกองฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กฯ และศาล…

18-04-2559 Hits:11

พิธีปิดขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2559

พิธีปิดขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2559

13-04-2559 Hits:25

พีธีเปิดงานประกวดนางสงกรานต์ประจำปี 2559

พีธีเปิดงานประกวดนางสงกรานต์ประจำปี 2559

12-04-2559 Hits:19

 ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ จังตระกุล และภรรยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ จังตระกุล และภรรยา ณ จวนผู้…

12-04-2559 Hits:14

 
จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
 
เอกสารประชาสัมพันธ์
 
ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
ชาลิดา พูลทรัพย์ กับ “มุทิตาแคนเดิ้ล” ต้นตำรับเทียนหอมบ้านก่อ เมืองเดชอุดม กลิ่นหอมโชยไปไกลถึงยุโรปและอเมริกา

ชาลิดา พูลทรัพย์ กับ “มุทิตาแคนเดิ้ล” ต้นตำรับเทียนหอมบ้านก่อ เมืองเดชอุดม กลิ่นหอมโชยไปไกลถึงยุโรปและอเมริกา

“ขนมชั้นเห็ดนางฟ้า” เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสวนเห็ดนางฟ้า ที่ขายดีมากภายในงานแสดงสินค้า OTOP ทั่วประเทศ

“ขนมชั้นเห็ดนางฟ้า” เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสวนเห็ดนางฟ้า ที่ขายดีมากภายในงานแสดงสินค้า OTOP ทั่วประเทศ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นประยุกต์อย่างสร้างสรรรค์ "เทียนพรรษาหอมวัดเมืองเดช  เทียนพรรษาหอมใหญ่ที่สุดในโลก"

ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นประยุกต์อย่างสร้างสรรรค์ "เทียนพรรษาหอมวัดเมืองเดช เทียนพรรษาหอมใหญ่ที่สุดในโลก"

ประวัติความเป็นมาของเมืองเดชอุดม จากพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร)

ประวัติความเป็นมาของเมืองเดชอุดม จากพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร)

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
Prev Next
ศาลหลักเมืองอำเภอเดชอุดม

ศาลหลักเมืองอำเภอเดชอุดม

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ศาลจังหวัดเดชอุดม

เขื่อนยางเมืองเดชอุดม

เขื่อนยางเมืองเดชอุดม

วงเวียนหอนาฬิกา

วงเวียนหอนาฬิกา

ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

เทสโก้โลตัส สาขาเดชอุดม

เทสโก้โลตัส สาขาเดชอุดม

โรงเรียนเดชอุดม

โรงเรียนเดชอุดม

วัดเมืองเดช

วัดเมืองเดช