Print this page
วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562 09:56

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562

เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี