Print this page
วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562 14:04

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี