Hot News :
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 15:09

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีดังต่อไปนี้ 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ รถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน (โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเห็ดนางฟ้า) ประจำปี2562) 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0527 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-47-0008 10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9135 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0009 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ