วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562 14:44

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 31 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 31 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีดังต่อไปนี้ 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon เบอร์ 328 จำนวน 3 กล่อง 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 3 รายการ 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 2 รายการ 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ 26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องหมายจราจร ตีเส้นทางม้าลายถนนบุญจันทร์บริเวณแยกโรงเรียนบ้านหนองแสง 27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดถุงยังชีพ 28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0180 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-47-0007 29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์018-39-0001 30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการรู้รักษ์สุขภาพกับศูนย์บริการสาธารณสุข) 31.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมผนังภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ