Print this page
วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 15:54

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563